Kukuričné siláže nielen zo sezóny 2019 …

Kukuričné siláže nielen zo sezóny 2019 …

Pohľad na vývoj živinovej kvality kukuričných siláží od roku 2007 až do súčasnosti. Popis najdôležitejších a kľúčových faktorov, ktoré ju podmieňujú. Analýza je doplnená o praktické skúsenosti a o náčrt postupov a riešení z hľadiska vysoko produkčnej kravy.

… viac informácií a podrobnejšie v časopise SLOVENSKÝ CHOV 07/2020

Kukuričné siláže nielen zo sezóny 2019 … môžeme byť spokojní?