Semináre

Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov

… vysoko aktuálna téma aj na Slovensku !!!

ODBORNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE

Na seminároch sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov a dostali sme mnoho pozitívnych spätných väzieb. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšie stretnutia a na spoluprácu!

Prezentácie na CD nosičoch si objednajte na adrese

iveta.mitrikova@feedlab.sk