Služby

Našim primárnym cieľom sú komplexné rozbory a hodnotenie
čerstvých aj silážovaných objemových krmív, jadrových krmív
a kŕmnych zmesí, ale aj substrátov pre bioplynové stanice.

Ponuka našich analýz:

 1. zelené krmivá
 2. siláže/senáže
 3. TMR
 4. koncentrované krmivá
  • kŕmne zmesi pre HD, ošípané, hydinu a iné hospodárske zvieratá
  • jadrové krmivá
 5. substráty pre bioplynové stanice (meranie produkce bioplynu vo fermentoroch)
 6. výkaly
 7. hnojivá (umelé aj organické)
 8. stanovenie mykotoxínov
 9. bachorová stráviteľnosť krmív (in vitro) – biologická analýza v bachorovom prostredí
 10. ďalšie iné rôzne krmivá pre zvieratá

NAŠE PREDNOSTI SÚ VAŠE VÝHODY

 • RÝCHLOSŤ
 • PRESNOSŤ
 • KOMPLEXNOSŤ
 • KOMPETENTNOSŤ
 • SERVIS A PODPORA

KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM PRETO, LEBO …

 • našim primárnym cieľovým zameraním sú KRMIVÁ, a to zvlášť OBJEMOVÉ KRMIVÁ
 • sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových parametrov a charakteristík krmív, ale tiež aj na najnovšie moderné metódy a postupy
 • našim cieľom je čo najpodrobnejšie a najdôslednejšie charakterizovať a komplexne vyjadriť kvalitu krmív
 • výsledky chemických a fyzikálnych meraní vyjadrujeme tiež aj v reči praktikov t.j. vo vyjadrení produkčnej účinnosti krmív
 • k výsledkom rozborov pripájame aj kvalifikovaný a kompetentný odborný komentár
 • náklady na krmivá predstavujú kľúčovú nákladovú položku v živočíšnej výrobe a sú významným nástrojom intenzifikácie výroby
 • analýzy vykonávame v čo najkratšom čase (aj do 24 hod.), pretože vieme, že rýchlosť je úplne nevyhnutná pre ich praktickú a operatívnu aplikáciu
 • ponúkame našim klientom aj odbornú podporu a kvalitné vzdelávanie prepojené s výrobnou praxou

PONÚKAME VÁM …

 • RÝCHLE A KOMPETENTNÉ ROZBORY KRMÍV DO 24 – 48 HODÍN
 • POMOC PRI ODBERE A DOPRAVE VZORIEK
 • PORADENSTVO, KONZULTÁCIE A VZDELÁVANIE VO VÝROBE A VYUŽÍVANÍ OBJEMOVÝCH KRMÍV, V ORGANIZÁCII A RIADENÍ SILÁŽOVANIA, V PLÁNOVANÍ A BILANCOVANÍ POTRIEB KRMÍV
  VO VÝŽIVE HOVÄDZIEHO DOBYTKA A OVIEC
 • PROGRAMOVÉ APLIKÁCIE PRE SLEDOVANIE VEGETAČNÉHO VÝVOJA A SILÁŽNEJ ZRELOSTI KRMOVÍN A EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRODUKCIE MLIEKA
 • KOREKTNÚ A DISKRÉTNU SPOLUPRÁCU


KVALITNÝ A CIEĽAVEDOME ZAMERANÝ ROZBOR KRMIVA
NEPREDSTAVUJE NÁKLAD, ALE INVESTÍCIU,
KTORÁ SA SPRÁVNYM POUŽITÍM URČITE ZHODNOTÍ

… praktický život …

Pravidelné a systematické rozbory krmív a monitorovanie ich živinového zloženia, ale aj fermentačných parametrov sú nevyhnutnou súčasťou všetkých systémov pre dosahovanie vysokej a efektívnej produkcie mlieka a pre súčasné zachovanie čo najvyššej úrovne zdravia vysoko produkčných kráv.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach nás bez obáv kontaktujte.