TauriNut

TauriNut je webová aplikácia vyvinutá našou spoločnosťou na riadenie výživy hovädzieho dobytka. Aplikácia je ľahko prístupná online pre našich zákazníkov. Umožňuje sledovať a riadiť efektívne hospodárenie a využívanie krmív od skladov krmív až po kŕmne dávky. Umožňuje veľmi jednoduchý import našich rozborov. Ponúka jednoduchý a graficky prehľadný spôsob zobrazovania.

Aplikácia ponúka množstvo výhod:

  • jednoduchý import našich rozborov
  • online aplikácia je vždy k dispozícii
  • jednoduché a prehľadné grafické rozhranie
  • vytváranie kŕmnych dávok pre každú skupinu
  • NOVINKA! riadenie skladov a zásob krmív
  • riadiť ekonomickú efektivitu každej kŕmenej skupiny
  • ZDARMA využívanie pre našich zmluvných klientov

Používateľskú príručku a návod si môžete pozrieť tu: