Odber a doručenie vzoriek

Postup správneho odberu vzoriek (hlavne objemových krmív) a ich príprava na dopravu do laboratória je popísaný aj v samostatnej kapitole publikácie SILÁŽOVANIE, ktorú si môžete u nás zakúpiť.

Doprava vzoriek do nášho laboratória môže byť trojaká:
1. osobné doručenie
2. našim zamestnancom
3. prepravná spoločnosť SPS

Pre čo najjednoduchšie doručovanie vám ponúkame služby prepravnej spoločnosti SPS. Ak ste doteraz od nás neobdržali prepravné štítky SPS s predlačeným adresátom (FEED LAB s.r.o.) , tak vám ich na požiadanie obratom doručíme.

Pri využití služby SPS máte dopravu ZDRAMA!

Po odbere a zabalení vzoriek (zabaliť do jedného spoločného balíka aj keď je vzoriek viac – ideálne krabica) stačí na štítku vyplniť odosielateľa (váš podnik) a kontaktovať najbližšieho kuriéra SPS. Kontakty kuriérov nájdete na adrese www.sps-sro.sk v sekcii kontakty – pobočky a servisné strediská.
Nahlásenie požiadavky na prepravu vzoriek je najlepšie urobiť ráno do 8:00. Ak nahlásite požiadavku neskôr alebo odpoludnia, tak odoslanie vzoriek sa uskutoční v nasledujúcom dni. Vzorky sú do nášho laboratória doručované do 24 hod od ich prebratia kuriérom.

Ku vzorke , prosím, priložte lístok s nasledujúcimi dôležitými informáciami:

  • názov a typ vzorky
  • výrobca krmiva – kontakt (mobilné číslo a e-mail adresa na posielanie výsledkov)
  • objednávateľ rozboru (hradí rozbor)
  • požadovaný rozsah rozboru resp. kontakt na poradcu pre výživu, ktorý bude špecifikovať analýzu alebo následne v priamej komunikácii cez našu mail adresu  feedlab@feedlab.sk, prípadne nahlásiť telefonicky do laboratória

Ku každej vzorke prosím priložte sprievodný list kde vypíšte potrebné osobné údaje a aký balíček analýzy požadujete.