Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky SAMRS/2019/PPP/1/10

ACCTOP – partner projektu

Pandémia COVID-19
Pandémia zablokovala realizáciu našich naplánovaných aktivít, ktoré sme boli nútení presunúť na záver roku 2021, avšak o to intenzívnejšie sme pracovali na príprave online vzdelávania pre našu cieľovú skupinu.

Vzhľadom ku komplikáciám spojeným s pandémiou COVID 19 bol termín ukončenia projektu posunutý na 30. septembra 2021


… navštívte našu projektovú stránku www.silageconsulting.sk

… pre účastníkov vzdelávania uverejňujeme študijné materiály, ktoré čakajú na uvedenie do života !