FeedLab

Vitajte na našej web stránke kde nájdete všetky dôležité informácie o našej spoločnosti. Sme tu pre vás kedykoľvek 24/7.

V našej rodinnej firme si vždy zakladáme na kvalite našich služieb. Presnosť, odbornosť a rýchlosť výsledkov sú pre nás prvoradé. Sme vám vždy k dispozícii s naším nzávislým odborným poradenstvom. Špecializujeme sa hlavne na:

  1. analýzy krmív pre zvieratá
  2. živinové hodnotenie krmív
  3. poradenstvo k výžive zvierat cez naše aplikácie na zostavovanie kŕmnych dávok
  4. NOVINKA! – stanovovanie mykotoxínov

V rámci našich vzdelávacích aktivít sme vytvorili nové prostredie pre prehliadanie našich článkov a kníh. Na našej novej webovej stránke www.silageconsulting.sk si môžete jednoducho prehliadať všetky naše publikácie kliknutím na tlačidlo nižšie.

… na čítanie dokumentov vo formáte  PDF na stránke www.SilageConsulting.sk máme čítačku, v ktorej je čítanie veľmi pohodlné a môžete si ho prispôsobiť podľa vašich potrieb … vo videu s návodom sledujte stlačenia myšky, ktoré sú zvýraznené svetlozelenými kruhmi a tie vás upozornia na kľúčové možnosti čítačky … videonávod k čítačke nájdete tu … https://www.dropbox.com/scl/fi/jrd72t5lhnfu3cy8pyg31/SilageConsulting_-ta-ka_n-vod.mp4?rlkey=0bco2zxqko37mrwnns4751p2l&dl=0

Sme tu stále pre vás a spoločne nájdeme pre vás to najlepšie riešenie.

FeedLab

… viac, než len rozbor krmiva!

NUKLEUS … aktivita 4

Tento projekt vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  pre projekt:
Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie,
inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS) 313011V387,

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom aktivity 4 je kvalita objemových krmív, hlavne kukuričných siláží. Odborným garantom projektu je Dr. Tomáš Mitrík … viac podrobností na našich podujatiach.