Kukurice

Kľúčovým aspektom našej práce je aj odborné poradenstvo ku výrobe kvalitnej kukuričnej siláže. Tento proces začína už na poli, kde je dôležité zasilážovať čo najkvalitnejšie rastliny v čo ajoptimálnejšom čase. Z našich dlhoročných skúseností jednoznačne vyplýva, že dôsledne vykonaný monitoring kukuríc je pri každoročných zmenách počasia veľmi potrebným nástrojom k úspechu.

Monitoring kukuríc je jeden z efektívnych nástrojov k dosiahnutiu vysoko kvalitnej, stráviteľnej a chutnej siláže.

Monitoring kukuríc (M2) je balík služieb, kde vám zanalyzujeme vaše rastliny na každej parcele. K tomu máte grátis konzultácie a tiež aj vytvorenie predpovedného modelu dozrievania kukuríc na jednotlivých parcelách na 7 dní dopredu. Z našich skúseností vieme, že je vhodné vzorkovať všetky hlavné parcely určené na kukuričnú siláž, pretože rozdiely medzi medzi parcelami sú evidentné. V rámci dosiahnutia čo najobjektívnejšieho výsledku, každú vzorku balíme do vriec, aby sa minimalizoval odpar vlhkosti.

Monitoring pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • ober 7 – 10 celých rastlín kukuríc v riadku za sebou na parcele vo výške 15cm nad zemou
  • zabalenie vzorky a doručenie do laboratória – kuriérom SPS alebo našou zvoznou linkou
  • odváženie vzorky
  • posekanie vzorky na čo najmenšie častice
  • dôkladná homogenizácia vzorky
  • navážka okolo 500g čerstvej hmoty na sušenie a ďalšie spracovanie
  • konzultácia výsledkov a vytvorenie predpovedného modelu dozrievania aspoň po 2 – 3 odbere
Dokonalé posekanie celých rastlín na ďalšiu analýzu

Prečo sa zaoberať monitoringom kukuríc?

Kukurica ako rastlina je veľmi špecifická tropická tráva. Odlišuje sa hlavne svojou mohutnosťou, vysokým obsahom škrobu, vysokou stráviteľou vlákninou (NDV) a častokrát aj „stay green“ efektom. V súčasnej dobe hybridizácie a genetickej modifikácie kukuríc sa na trhu objavuje množstvo hybridov s rôznou genetikou. Je dôležité mať konkrétne informácie o porastoch priamo na našich parcelách v našich klimatických podmienkach, ktoré sú odlišné aj v rozmedzi 30km.