Kontakt

FEED LAB s.r.o.
Magurská 2631/3
052 01 Spišská Nová Ves

PREVÁDZKA(vzorky prosíme posielať na túto adresu)

Areál PD Čingov Tatranská 126
053 11 Smižany

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Barbara Pavličková
vedúca laboratória
+421 911 432 377
feedlab@feedlab.sk

Ing. Iveta Mitríková
konateľka spoločnosti
+421 904 821 958
iveta.mitrikova@feedlab.sk

MVDr. Andrej Mitrík
nezávislý odborný poradca
+421 948 842 229
andrej.mitrik@feedlab.sk

MVDr. Tomáš Mitrík, PhD.
nezávislý odborný poradca
+421 903 477 473
mitrik@feedlab.sk
tm1951@me.com