Monitoring kukuríc

Monitoring zelených kukuríc je kľúčovým nástrojom k dosiahnutiu kvalitnej kukuričnej siláže, zvlášť pri veľkých výmerách, kde sa jednotlivé porasty vyvíjajú odlišne. Hlavným cieľom je silážovať kukuricu v čo najoptimálnejšom čase – kedy to je sa dozviete v nasledujúcom článku.

„To čo nepoznáme, to pre nás v podstate ani neexistuje“