Aktuality

Stanovovanie mykotoxínov – naše laboratórium v týchto dňoch spúšťa stanovovanie mykotoxínov v krmivách. Neváhajte nás kontaktovať a spoločne dotiahneme detaily!

Momentálne vám vieme analyzovať:

1. celkové aflatoxíny

2. zearalenon

3. deoxynivalenol (DON)