... viac, než len analýza krmiva

 
 

Krmovinárske agrolaboratórium

Krmovinárske agrolaboratórium preto, lebo krmivá vo všeobecnosti predstavujú významnú nákladovú položku v živočíšnej produkcii. Náš pohľad na vzorky krmív nie je zameraný len na fyzikálne a chemické metódy, ktoré sú rutinne používané, a ktoré hovoria o tom, z čoho a v akých pomeroch je krmivo zložené. Pre nás je dôležité aj to, ako analyzované krmivo použiť, kde sú jeho silné stránky a potenciál ale aj slabiny a rizika z hľadiska výživy hospodárskych zvierat. A v neposlednom rade aj produkčná účinnosť a ekonomická efektívnosť.

 


Kvalitný a cieľavedome zameraný rozbor krmiva nie je nákladom, ale investíciou, ktorá sa pri správnom použití určite zhodnotí!

Analýza krmiva

Objemové krmivá a ich kvalita ale aj kŕmnme dávky a ich skutočné zloženie sú pojmy, ktoré v každodennom návale práce ľahko uniknú a vymknú sa spod kontroly. Riadiť znamená na prvom mieste poznať! Sme partnerom tých, ktorí chcú byť denne lepší, ktorí sa neuspokoja s tým čo už dosiahli, a tiež tých, ktorých cieľom je systematicky riadiť poľnohospodársku výrobu. Aj preto je našim cieľom vykonať rozbor siláže, sena, kŕmnej zmesi alebo iných krmív nielen precízne a kvalitne ale aj dostatočne rýchlo, tak aby interpretácia výsledkov nestratila súvis so situáciou na poli alebo v maštali.

 


Prečo analyzovať u nás ?

  • Našim cieľom nie je len vaša osobná spokojnosť,
    ale aj praktický prínos rozboru v efektívnosti rastlinnej a živočíšnej produkcie.
  • Pracujeme rýchlo a v prípade súrnej potreby môžete získať výsledky aj do 24 hodín od doručenia k nám do laboratória!
  • Kompetentná interpretácia nameraných výsledkov, praktické doporučenia a v prípade potreby odborný komentár sú súčasťou našich protokolov.

Aktuality

SILÁŽNA KUKURICA V SEZÓNE 2015 - ako postupovať ...

V sekcii

TAURINUT efektívna produkcia mlieka

... kŕmne dávky, bilancie, porovnávanie krmív, porovnávanie kŕmnych dávok, hľadanie optimálnych alternatív .... to všetko je vám k dispozícii !!!


ÚSPECH NÁŠHO KLIENTA A ODBORNÉHO PARTNERA
Tešíme sa z úspechu nášho klienta a odborného partnera, ktorý sa zaradil medzi slovenskú špičku v efektívnosti produkcie mlieka.