… aktuálne informácie …

DEŇ POĽA – NOVÁ ĽUBOVŇA – 1.10.2020

49 hybridov silážnych kukuríc


16.09.2020 – INFORMÁCIA O VÝVOJI PORASTOV SILÁŽNYCH KUKURÍC … vyše 800 aktuálnych rozborov !!!


24.08.2020 – INFORMÁCIA O VÝVOJI PORASTOV SILÁŽNYCH KUKURÍC … vyše 200 aktuálnych rozborov !!!

… rozdiely v obsahu sušiny v jednom dni aj naďalej dosahujú až 15 % (150 g/kg)

… POZNÁTE SVOJU SITUÁCIU ???
DORUČTE NÁM VAŠE KUKURICE … RÝCHLO A PRESNE ICH ZANALYZUJEME
ZÁKLADŇA PRE KOMPETENTNÉ ROZHODOVANIE

PRÍPRAVA VZORIEK ZELENEJ KUKURICE V LABORATÓRIU … začiatok zmysluplnej práce a preukazného rozboru …

SILÁŽNE KUKURICE … sezóna 2020 už začína !!!

Naše skúsenosti a poznatky vám pomôžu
úspešne zvládnuť aj komplikovanú sezónu
a získať maximum stráviteľných živín,
ktoré sú najdôležitejším cieľom
vo výrobe konzervovaných objemových krmív!

… ohláste sa nám a zaradíme vás do programu
MONITORING SILÁŽNEJ ZRELOSTI
NEVÁHAJTE,
pretože vývoj je dynamický a nič nedá sa už vrátiť späť !!!

… prezrite a nájdite si vašu pozíciu v zvládaní efektívnej výroby kukuričnej siláže …