… aktuálne informácie …

PRÍPRAVA VZORIEK ZELENEJ KUKURICE V LABORATÓRIU … začiatok zmysluplnej práce a preukazného rozboru …

SILÁŽNE KUKURICE … sezóna 2020 už začína !!!

Naše skúsenosti a poznatky vám pomôžu
úspešne zvládnuť aj komplikovanú sezónu
a získať maximum stráviteľných živín,
ktoré sú najdôležitejším cieľom
vo výrobe konzervovaných objemových krmív!

… ohláste sa nám a zaradíme vás do programu
MONITORING SILÁŽNEJ ZRELOSTI
NEVÁHAJTE,
pretože vývoj je dynamický a nič nedá sa už vrátiť späť !!!

… prezrite a nájdite si vašu pozíciu v zvládaní efektívnej výroby kukuričnej siláže …