TauriNut

TauriNut je webová aplikácia vyvinutá našou spoločnosťou na tvorbu kŕmnych dávok pre hovädzí dobytok. Aplikácia je jednoducho prístupná online, obsahuje jednoduchý import našich rozborov a graficky prehľadný spôsob zobrazenia.

Aplikácia má množstvo výhod:

  • jednoduchý import našich rozborov
  • jedná sa o online aplikáciu a je teda vždy k dispozícii
  • jednoduché a prehľadné grafické rozhranie
  • vytváranie kŕmnych dávok pre každú skupinu zvlášť
  • možnosť vidieť ekonomickú efektivitu každej kŕmenej skupiny
  • ZDARMA využívanie pre našich zmluvných klientov

K aplikácii máme vytvorenú aj používateľskú príručku, ktorú si môžete pozrieť tu: