Služby

Našim primárnym cieľom sú komplexné rozbory a hodnotenie
čerstvých aj silážovaných objemových krmív, jadrových krmív
a kŕmnych zmesí, ale aj substrátov pre bioplynové stanice.

 1. zelené krmivá
 2. siláže
 3. TMR
 4. koncentrované krmivá
  • kŕmne zmesi pre HD, ošípané, hydinu a iné hospodárske zvieratá
  • jadrové krmivá
 5. substráty pre bioplynové stanice
 6. výkaly
 7. hnojivá (umelé aj organické)

NAŠE PREDNOSTI SÚ VAŠE VÝHODY

 • RÝCHLOSŤ
 • PRESNOSŤ
 • KOMPLEXNOSŤ
 • KOMPETENTNOSŤ
 • SERVIS A PODPORA

KRMOVINÁRSKE AGROLABORATÓRIUM PRETO, LEBO …

 • našim primárnym cieľovým zameraním sú KRMIVÁ, a to zvlášť OBJEMOVÉ KRMIVÁ
 • sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových parametrov a charakteristík krmív, ale tiež aj na najnovšie moderné metódy a postupy
 • našim cieľom je čo najpodrobnejšie a najdôslednejšie charakterizovať a komplexne vyjadriť kvalitu krmív
 • výsledky chemických a fyzikálnych meraní vyjadrujeme tiež aj v reči praktikov t.j. vo vyjadrení produkčnej účinnosti krmív
 • k výsledkom rozborov pripájame aj kvalifikovaný a kompetentný odborný komentár
 • náklady na krmivá predstavujú kľúčovú nákladovú položku v živočíšnej výrobe a sú významným nástrojom intenzifikácie výroby
 • analýzy vykonávame v čo najkratšom čase (aj do 24 hod.), pretože vieme, že rýchlosť je úplne nevyhnutná pre ich praktickú a operatívnu aplikáciu
 • ponúkame našim klientom aj odbornú podporu a kvalitné vzdelávanie prepojené s výrobnou praxou

PONÚKAME VÁM …

 • RÝCHLE A KOMPETENTNÉ ROZBORY KRMÍV DO 24 – 48 HODÍN
 • POMOC PRI ODBERE A DOPRAVE VZORIEK
 • PORADENSTVO, KONZULTÁCIE A VZDELÁVANIE VO VÝROBE A VYUŽÍVANÍ OBJEMOVÝCH KRMÍV, V ORGANIZÁCII A RIADENÍ SILÁŽOVANIA, V PLÁNOVANÍ A BILANCOVANÍ POTRIEB KRMÍV
  VO VÝŽIVE HOVÄDZIEHO DOBYTKA A OVIEC
 • PROGRAMOVÉ APLIKÁCIE PRE SLEDOVANIE VEGETAČNÉHO VÝVOJA A SILÁŽNEJ ZRELOSTI KRMOVÍN A EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRODUKCIE MLIEKA
 • KOREKTNÚ A DISKRÉTNU SPOLUPRÁCU


KVALITNÝ A CIEĽAVEDOME ZAMERANÝ ROZBOR KRMIVA
NEPREDSTAVUJE NÁKLAD, ALE INVESTÍCIU,
KTORÁ SA SPRÁVNYM POUŽITÍM URČITE ZHODNOTÍ

… praktický život …

Pravidelné a systematické rozbory krmív a monitorovanie ich živinového zloženia, ale aj fermentačných parametrov sú nevyhnutnou súčasťou všetkých systémov pre dosahovanie vysokej a efektívnej produkcie mlieka a pre súčasné zachovanie čo najvyššej úrovne zdravia vysoko produkčných kráv.

Odber a doručovanie vzoriek

Postup správneho odberu vzoriek (hlavne objemových krmív) a ich príprava na dopravu do laboratória je popísaný aj v samostatnej kapitole publikácie SILÁŽOVANIE, ktorú si môžete u nás zakúpiť.

Doprava vzoriek do nášho laboratória môže byť trojaká:
1. osobné doručenie
2. poštová zásielka (nedoporučujeme pre relatívne dlhú doby prepravy)
3. prepravná spoločnosť SPS

Pre čo najjednoduchšie doručovanie vám ponúkame služby prepravnej spoločnosti SPS. Ak ste doteraz od nás neobdržali prepravné štítky SPS s predlačeným adresátom (FEED LAB s.r.o.) , tak vám ich na požiadanie obratom doručíme. Použitie týchto štítkov pre vás znamená bezplatnú prepravu vzoriek do laboratória (hradí FEED LAB s.r.o.).

Po odbere a zabalení vzoriek (zabaliť do jedného spoločného balíka aj keď je vzoriek viac) stačí na štítku vyplniť odosielateľa (váš podnik) a avizovať najbližšieho kuriéra SPS. Kontakty kuriérov nájdete na adrese www.sps-sro.sk v sekcii kontakty – pobočky a servisné strediská.
Nahlásenie požiadavky na prepravu vzoriek je najlepšie urobiť ráno do 8:00. Ak nahlásite požiadavku neskôr alebo odpoludnia, tak odoslanie vzoriek sa uskutoční v nasledujúcom dni. Vzorky sú do nášho laboratória doručované do 24 hod od ich prebratia kuriérom.

Ku vzorke , prosím, priložte lístok s nasledujúcimi dôležitými informáciami:

 • názov a typ vzorky
 • výrobca krmiva – kontakt (mobilné číslo a e-mail adresa na posielanie výsledkov)
 • objednávateľ rozboru (hradí rozbor)
 • požadovaný rozsah rozboru resp. kontakt na poradcu pre výživu, ktorý bude špecifikovať analýzu alebo následne v priamej komunikácii cez našu mail adresu  feedlab@feedlab.sk, prípadne nahlásiť telefonicky do laboratória

Sprievodný list ku vozke si môžete stiahnuť priamo tu:

Pri akýchkoľvek nejasnostiach nás bez obáv kontaktujte.