SILÁŽNE KUKURICE 13.8.2019

Priebeh tohtoročnej sezóny je poznačený mnohými a veľmi rôznorodými faktormi: dlhšie alebo kratšie obdobia s nedostatkom vlahy, nízke aj vysoké teploty, rovnomerné zrážky, ale aj prívalové dažde a búrky. Lokalita od lokality sa významne odlišuje! Prinášame vám pohľady na priebeh sezóny a tiež vývoj obsahov sušiny v jednotlivých porastoch.

Naše skúsenosti a poznatky vám pomôžu úspešne zvládnuť aj komplikovanú sezónu a získať maximum stráviteľných živín!

Tomáš Mitrík

SILÁŽNE KUKURICE NA SLOVENSKU … obsah sušiny k 13. augustu 2019

… prvé porasty dosahujú silážnu zrelosť a obsah sušiny dosahuje k 35 % !!!
… klesajúce koncentrácie vodorozpustných cukrov poukazujú na rozbehnutú a dynamickú tvorbu škrobu. Porasty zrejú …
… to, čo naznačujú cukry, to potvrdzujú koncentrácie škrobu, ktoré stúpajú a presahujú už 20% sušiny !!!

… je tu čas systematicky sledovať živinové zloženie porastov
a začať monitoring silážnej zrelosti

… zvlášť dôležité je to pre porasty poškodené nedostatkom vlahy v ranných štádiách vývoja !!!

… ohláste sa nám a zaradíme vás do programu MONITORING SILÁŽNEJ ZRELOSTI

NEVÁHAJTE, pretože vývoj je dynamický a nedá sa vrátiť späť !!!

Rozhodujú konkrétne podmienky na danom stanovišti a podľa toho musí byť kompetentne nastavená stratégia zberu!

… sucho sa podpisuje veľmi zreteľne pod mnohé porasty …