krmovinárske laboratórium

 
 

Rozbory a hodnotenie krmív

Analýza krmiva je to, čomu venujeme najväčšiu pozornosť. Po vlastnom rozbore však nasleduje ďalší blok práce, ktorým je vyhodnotenie krmiva. Čo najpresnejší prepočet energetickej či bielkovinovej hodnoty, ale aj zhodnotenie fyzikálnych a chemických charakteristík a ich vzájomných vplyvov na zdravie a produkčné schopnosti zvierat predstavujú pre nás veľmi dôležitý cieľ.


Rýchlosť a kvalita rozborov

V našej práci stojí v popredí rýchla a nedeštrukčná technológia NIRS, ktorá nám umožňuje získavať veľmi rýchle spracovanie vzoriek. Bežne je väčšina rozborov hotová a výsledky sú zasielané do 48 hodín od doručenia do laboratória. Tento blok "suchej chémie" je podložený a zabezpečený aj "mokrou chémiou".


Ako analyzujeme vzorky ?

Najmodernejšia analytická technika a najnovšie poznatky vedy a výskumu sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce pre úspech pestovateľov krmovín a chovateľov hospodárskych zvierat. V našej práci v oblasti výživy hovädzieho dobytka využívame nielen "chladnú" techniku, ale aj dojnice s bachorovou fistulou, aby sme mohli zistiť čo najkompetentnejšie ako bude vaše krmivo využívané v bachorovom prostredí a aká bude stráviteľnosť živín. Objemové krmivá a bachor predstavujú systém, ktorý je v centre našej pozornosti.

História

Spoločnosť FEED LAB s.r.o. z (anglického FEED = kŕmiť, LAB - laboratórium) bola založená v roku 2006 ako súkromná firma s dôrazom na
  • spokojnosť zákazníka
  • kvalitu rozborov
  • rýchlosť analyzovania vzoriek

Počas našej niekoľko ročnej existencie sme vykonali niekoľko tisíc analýz a rozborov ktoré pomáhajú našim partnerom zvyšovať poľnohospodársku produkciu.

Jednou z našich priorít je aj vzdelávanie, preto sa na našej webovej stránke možete stretnúť s odbornými článkami a užitočnými informáciami.