vzdelávajte sa s nami

 
 

... čo získavame a čo "strácame" ?

Pridané: 05.12.2014

Prečo pravidelne analyzovať krmivá ?

 

Kde, čo, prečo a ako analyzovať? Toto je sústava otázok, ktoré sú v dnešnej dobe nanajvýš aktuálne! Odolať konkurenčnému tlaku po zrušení kvót na výrobu mlieka dokážu len pripravení chovatelia, ktorí využívajú každú dostupnú možnosť na zvýšenie efektívnosti výroby.

 

Zmysluplne vynaložený náklad nikdy nie je stratou a netvorí stratu! Cieľavedome zamerané rozbory krmív a systematická práca so získanými informáciami t.j. kompetentná interpretácia výsledkov predstavuje základňu pre dosahovanie čo najvyššej efektívnosti krmív! 


... viac v článku ...
PDF verzia článku na prevzatie: PROPAGAČNÉ MATERIÁLY_PREČO ODOBERAŤ VZORKY_argumentácia_20140701_distr.pdf

Zoznam článkov