vzdelávajte sa s nami

 
 

Ako kŕmime naše produkčné kravy?

Pridané: 12.07.2013
MONITORING TMR 2013 
 
Bez poznanie skutočného živinového zloženia miešaných kŕmnych dávok (TMR) pre produkčné kravy je ťažké uvažovať o efektívnosti produkcie mlieka.
 
Stačí tak málo a dozvieme sa veľmi veľa!
 
Odoberte ihneď po nakŕmení dve priemerné vzorky TMR 
od dvoch najprodukčnejších skupín kráv a zašlite ich k nám!
 
... do 48 hodín od doručenia vzoriek do laboratória sa dozviete pravdu 
 

... podrobne v priloženom letáku ...
PDF verzia článku na prevzatie: INFO FeedLab 07 2013 - AKCIA monitoring_TMR.pdf

Zoznam článkov