vzdelávajte sa s nami

 
 

Ako kŕmime naše produkčné kravy?

Pridané: 12.07.2013
Vyrobiť viac mlieka! Prežiť zrušenie mliečnych kvót! Obstáť v čoraz tuhšej konkurencii! To je len niekoľko výziev,replica watches ktoré sa mihajú v mnohých hlavách slovenských chovateľov hovädzieho dobytka a zvlášť chovateľov kráv s trhovou produkciou mlieka. Efektívne zvládnutý systém produkcie mlieka je ako puzzle s veľkým počtom  malých častí konečného obrazu. Pre krásny a rolex replicadokonalý obraz musia byť všetky kúsky na svojom pravom mieste a žiadny z nich nesmie chýbať. Živinové zloženie  kŕmnych dávok pre produkčné kravy začíname definovať pri zostavovaní modelu kŕmnej dávky a prakticky ho uskutočňujeme vo fáze prípravy a miešania kŕmnej dávky. Avšak ani tu nie je ešte úplný záver tohto procesu,replica watches pretože technický faktor (technológia prípravy a miešania kŕmnej dávky) a biologický faktor (živinová kvalita krmív a ich fyzikálne charakteristiky) je podmienený faktorom ľudským, ktorý má tiež svoje silné ale aj slabé stránky. Avšak živinové zloženie namiešanej kŕmnej dávky je merateľné a predstavuje „zrkadlo pravdy“ všetkých našich snažení. patek philippe replica watchesBez dostatočného živinového naplnenia potrieb produkčnej kravy nie je možné nielen dlhodobo udržať produkciu mlieka, ale ani dosahovať ekonomickú efektívnosť. Pozrime sa teda na vývoj v živinovom zložení kŕmnych dávok za posledných sedem rokov a zhodnoťme, aké riziká stoja najčastejšie pred nami. patek philippe replica watches
Nájdime si chvíľu času a zamyslime sa spolu Nie je žiadnou zriedkavosťou, že na analýzu vývoja z minulosti často nemáme čas, pretože nás tlačia operatívne úlohy a dosahovanie krátkodobých či strednodobých cieľov. Aj keď sa na prvý pohľad možno zdá, že „táto téma je príliš odborná a nie je pre nás“, z praktického života je zrejmé, že opak je pravdou. Porovnávajme a hľadajme... Viac v samotnom priloženom článku ...
PDF verzia článku na prevzatie: SHA INFO 06 2013_TMR_zloženie.pdf

Zoznam článkov