vzdelávajte sa s nami

 
 

Kvalita a efektívnosť lucerny v produkcii mlieka

Pridané: 12.07.2013
Výroba kravského mlieka predstavuje jeden z najkomplexnejších segmentov podnikania v poľnohospodárstve. Vyžaduje úplne samozrejme chovateľský kumšt v živočíšnej výrobe ale aj pestovateľské zručnosti v rastlinnej výrobe,swiss philippe replica watches ktorá je producentom objemových krmív. A okrem toho  mnoho ďalších vecí. V súčasnosti je snáď najdiskutovanejšou a tiež aj najkontroverznejšou otázka vývoja v produkcii kravského mlieka na Slovensku po zrušení kvót. Nielen to, kto „prežije“ ale aj to, ako a s akou perspektívou „prežije“ a bude či nebude produkovať mlieko. Predstavy a predpovede vývoja nie sú vôbec ani jednoduché ani ľahké. Na jednej strane stoja pred nami známe a očakávané faktory. No na replica philippe replica ukdruhej strane nás skúsenosti učia, že treba počítať aj s tým čo sme nečakali a nepredpokladali. Môže to byť pozitívne v náš prospech, ale aj otázne, či priamo protikladne postavené faktory a vplyvy proti nám. A aby sme boli úplní: treba mať na mysli aj to,replica philippe fake watches že zďaleka nie  všetky faktory môžeme a budeme môcť dostatočne ovládať a riadiť. Frustrujúce..? Môže byť, ale pud sebazáchovy a tiež aj vôľa nepoddať sa len tak ľahko pripomínajú potrebu zamyslieť sa čo najskôr nad celou situáciou a s chladnou hlavou prehodnotiť všetko, čo môžeme robiť a urobiť a tiež  dobre zvážiť, čo je v našich silách zmeniť. 
replica watches

Kvalita objemových krmív určite patrí medzi kľúčové a rozhodujúce faktory ovplyvňujúce efektívnu produkciu mlieka. Poznáme ju a zaoberáme sa ňou dostatočne? Nie je žiadnou zriedkavosťou stretať sa s rezignáciou v tejto oblasti a pritom nemáme kompetentné odpovede na tieto otázky.
PDF verzia článku na prevzatie: AM 05 2013_Kvalita a efektívnosť lucerny v produkcii mlieka_ver_01.pdf

Zoznam článkov