Aktuálne!

SILÁŽNA KUKURICA ZO SEZÓNY 2018

… niekoľko myšlienok a dôležitých podnetov z tohtoročnej prezentácie o kukurici …

… na prvý pohľad „úplne normálna“ siláž !!!

… ak krava žerie 20 kg takejto siláže, tak
toto je už veľký problém !!!

… a všetko sa to začalo už na poliach …


… dramatické zmeny, ktoré sú zdrojom veľkých strát …
… denné prírastky obsahu sušiny boli výnimočné …
MUSÍME SA NAUČIŤ ŽIŤ S TÝMTO FENOMÉNOM !!!

…denné prírastky v obsahu sušiny
niekoľko násobne prekračovali bežný a „normálny“ prírastok 
0,30 až 0,40 % za jeden deň !!!

Kam až „došli“ vaše kukurice?
Odmeriame a vyhodnotíme! … stačí poslať vzorku siláže …

Priemerná veľkosť častíc a podiel škrobu v časticiach nad 4,75 mm
toto sú kľúčové informácie nielen pre dnešok, ale aj pre nasledujúcu sezónu! 

Preverme si, koľko kukuričného zrna vo forme škrobu strácame vo výkaloch!

ŽIAĽ, TOTO NIE JE ŽIADNA ZRIEDKAVOSŤ! STRÁCAME VEĽKÉ PENIAZE!

… každé percento škrobu nad 2 – 3 % v sušine výkalov 
predstavuje veľké a významné straty!

… z reprezentatívnej vzorky výkalov
zistíme, koľko zrna nám denne uniká vo výkaloch!


… toto je luxus a súčasne, žiadna výnimka v tomto roku!

… kontaktujte nás a spolu budeme hľadať kompetentné riešenia!

… čo bolo a čo ostalo problémom silážnych kukuríc zo sezóny roku 2018? Odpoveď na viaceré otázky je práve tu …
… a o aktuálnych problémoch v silážovaní …